Yhteystiedot

Yhdistyksen yleinen sähköpostiosoite on info@valkealanlatu.fi
Puh. joht. Antti Haverinen 040 571 5110
antti74.haverinen@gmail.com
Sihteeri Tuija Puustinen 050 350 0613
puustinentuija@gmail.com
Varap.joht.
jäsensiht.
Virpi Meriläinen 040 706 1512
virpi.merilainen@live.fi
Tiedottaja Mari Pokki mari.pokki@gmail.com
Jäsen Leena Ravantti 040 522 5740
leena.ravantti@gmail.com
Jäsen Maaret Leskinen mltilit8@gmail.com
Varajäsen Krista Puustinen 040 752 5701
k.puustinen@hotmail.com
Varajäsen Kari Puustinen 040 075 3756
kari.puustinen@pp1.inet.fi
KymiVuoksi latualueen yhteyshenkilö Helena Kempas (Kotkan Latu ry), p. 050 569 0969 tai kymivuoksi.latualue@gmail.com.